Norenco Desinoxid Forte 5l - dezynfekcja powierzchni

Norenco Desinoxid Forte 5l - dezynfekcja powierzchni


Pianowy, alkaliczny wysokowydajny środek do dezynfekcji oparty na IV- rzędowych związkach amoniowych z szerokim spektrum zastosowania. Skuteczne działanie dezynfekujące przeciwko drobnoustrojom, bakteriom, wirusom i grzybom: Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Proteus vulgaris, Pseudomonas aeurginosa, Candida albicans, Trichophyton mantagrophytas. Nowoczesna receptura środka, zawierająca wodorotlenek potasu. Produkt o wysokiej skuteczności dezynfekcji wg najnowszych norm przy jednoczesnej nieszkodliwości dla środowiska naturalnego. Badania wykonano w obecności 0,3 % albuminy. Desinoxid jest środkiem bezwonnym, usuwającym niepożądane zapachy.


Norenco Desinoxid Forte przeznaczony jest do: • dezynfekcji powierzchni, urządzeń i narzędzi zmywalnych wodą; metodą pianową, natryskową, nisko i wysoko ciśnieniową, w zakładach przemysłu spożywczego, obiektach użyteczności publicznej,

 • dezynfekcji pieczarkarni

 • placówkach opieki zdrowotnej (medycznej) oraz basenach, szatniach, przebieralniach

 • doskonale dezynfekuje powierzchnie wykonane z kwasoodpornych stali, aluminium, płytek ceramicznych i plastiku.


SPOSÓB UŻYCIA :


Dezynfekcję przeprowadzać zawsze po umyciu, spłukaniu i osuszeniu powierzchni, urządzeń bądź narzędzi. Metody użycia: pianowa, opryskowa, zanurzeniowa. Stężenia użytkowe: 0,5 – 3 %, temperatura roztworu: 20 – 70 stopni C., Czas działania: 5 – 15 min. Po upływie zalecanego czasu działania roztworu dezynfekującego na powierzchnie i urządzenia spłukać bieżącą wodą o temp. ok. 20 stopni C. w ilości ok. 2L. na m 2 . Przy dezynfekcji zanurzeniowej narzędzi, małych elementów rozbieralnych urządzeń i maszyn płukanie przeprowadzić w czystej wodzie w ilości nie mniejszej niż objętość roztworu dezynfekującego. Pozostawić do wyschnięcia.


DANE PRODUKTU: • Wartość pH koncentratu 13, wartość pH roztworu 11 - 12.

 • Preparat przyjazny dla środowiska, biodegradalny.

 • Przechowywać w temperaturze powyżej 0 stopni C

 • Nie mieszać z kwasami.

 • Trwałość roztworu 14 dni., trwałość koncentratu 2 lata.

 • Waga netto 1-go litra preparatu 1,03 kg.

 • Opakowanie: 3x5L., 1x30L.

 • Produkt posiada atest Państwowego Zakładu Higieny HŻ / 02081/ 98 HK /M/0163/01/98

 • Produkt posiada pozwolenie Ministerstwa Zdrowia na obrót produktem biobójczym

 • EAN: 5 907 476 629 061


cena: 149,00 PLN


Powered by Hurtownie.PL